แคตตาล็อกออนไลน์

ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดับเพลิง ABFFC สลากเขียว

หมวดหมู่สินค้า :  เครื่องและอุปกรณ์ดับเพลิง
ตราสินค้า :  NIPPON CHEMICAL
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

เครื่องดับเพลิง ABFFC
• เป็นเครื่องดับเพลิงสูตรน้ำ พัฒนาจากสารเคมีตัวแอมโมเนียมฟอสเฟตผสมสารลดแรงตึงผิว 
• มีประสิทธิภาพสูง สามารถดับเพลิงได้ทุกประเภท ABCK
• ตัวน้ำยาไม่ทำลายชั้นโอโซน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อระบบการหายใจ และการสัมผัส (Non Toxic)
• สำหรับใช้ทดแทนสารฮาลอน 1211
• ตัวน้ำยาไม่เป็นอุปสรรคด้านทัศนวิสัยในการมองเห็น สามารถเข้าถึงแหล่งต้นเพลิง
• ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015, มอก.ISO 14001:2015
• ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.332-2537, NFPA-10, ANSI UL 711, BS EN 3-7
• ได้ตามมาตรฐานกฎกระทรวง และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว

คุณสมบัติการดับเพลิง
1. มีชั้นฟิล์มปิดกั้นการขับไอเชื้อเพลิงและไอก๊าซพิษ
2. มีส่วนของน้ำช่วยลดอุณหภูมิความร้อน
3. ยับยั้งการทำปฏิกิริยาลูกโซ่
4. ตัวน้ำยาไม่นำไฟฟ้า ได้ผ่านการทำทดสอบไฟที่ 100,000 โวลท์ บริษัทฯ รับประกัน 5 ปี
5. สามารถใช้ดับเพลิงทั้งในอาคารและในที่โล่งได้ดี

 

สินค้าแนะนำ

คำค้นสินค้า

ตราสินค้า