บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด

จำหน่ายเครื่องดับเพลิง ABFFC

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด

จำหน่ายถึงดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด

ให้บริการทดสอบระบบสายดับเพลิง

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด

ให้บริการทำทดสอบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ถังดับเพลิง ได้รับมาตรฐาน
บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด จำหน่าย สัญญานเตือนไฟไหม้ และ อุปกรณ์ดับเพลิง
บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ดับเพลิง
บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด

จำหน่ายเครื่องดับเพลิง ABFFC

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด

จำหน่ายถึงดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด

ให้บริการทดสอบระบบสายดับเพลิง

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด

ให้บริการทำทดสอบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ถังดับเพลิง ได้รับมาตรฐาน
บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด จำหน่าย สัญญานเตือนไฟไหม้ และ อุปกรณ์ดับเพลิง
บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ดับเพลิง

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง สารดับเพลิง

ผลิตภัณฑ์ดับเพลิงที่ได้รับรองมาตรฐาน

ให้บริการตรวตเช็คเครื่องดับเพลิง ทำทดสอบการรับความดับถัง Hydrostatic Test จำหน่าวและบรรจุสารเคมีดับเพลิงทุกชนิด เคมี, CO2, ABFFC, โฟม, สารสะอาด

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด เป็นรายแรกของวงการธุรกิจเครื่องดับเพลิงในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานฉลากเขียว(Green Label) ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green System) และมาตรฐาน มอก ISO 14001:2015 ทั้งระบบ

ชมสินค้า

น้ำยาดับเพลิงโฟม ชนิดเติม
ระบบสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้

ระบบสัญญาณแจ้งหตุเพลิงไหม้ ระบบที่จะแจ้งเตือนเมื่อเกิดอัคคีภัย ติดตั้งเพื่อให้สามารถตรวจจับเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งสามารถช่วยชีวิตผู้คน รวมไปถึงป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินได้

ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดับเพลิงทุกชนิด

ผู้ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง 

ออกแบบดับเพลิงอัตโนมัติ ตรวจสอบถังดับเพลิง ซ่อมบำรุงเครื่องดับเพลิง

ABFFC_๒๐๐๓๑๑_0003_0156

http://www.nippon.co.th/

ถังดับเพลิงได้รับมาตรฐาน

ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้

บทความ

ชนิดของเครื่องดับเพลิงมีกี่ชนิด

ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับเชื้อเพลิงนั้นๆ เพื่อการป้องกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

1.ชนิดกรดโซดา 2.ชนิดฟองโฟม 3.ชนิดน้ำสะสมแรงดัน 4.ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ 5.ผงเคมีแห้ง 6.ชนิดฮาลอน 1211 7.ชนิดฮาโลตรอน 8.AR/AFFF 9.Wet Chemical 10.Water 11.ABFFC

มาดูพัฒนาการของเพลิงไหม้กัน

การเกิดเพลิงไหม้ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะ
1. ระยะเริ่มต้น
2. ระยะเกิดควัน
3. ระยะเกิดเปลว
4. ระยะความร้อนสูง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสปริงเกอร์ดับเพลิง

สปริงเกอร์ทำงานโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือควันจำนวนมาก การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงจึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและคำนวณ จะทำให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ ควรผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่เชื่อถือได้

วิธีตรวจสอบถังดับเพลิงว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

-สายฉีดว่ามีการชำรุดหรืออุดตันของสายฉีดหรือไม่

-สลักล็อคคันโยกว่ายังมีซีลอยู่และมีการบิดเบี้ยวหรือไม่

-สภาพถังว่าเกิดสนิม ตัวถังบุบหรือมีรอยซึมของสารเคมีหรือไม่

-เกจวัดแรงดัน เข็มต้องอยู่กึ่งกลางพื้นที่สีเขียวแสดงว่าพร้อมใช้

-ถังดับเพลิงซึ่งจะมีระบุไว้ข้างถัง ใกล้หมดอายุต้องเปลี่ยน