ผู้เชี่ยวชาญในวงการดับเพลิง มากกว่า 47 ปี

"ยิ่งรู้จัก ยิ่งอยากจะเลือกใช้ นิปปอน"

จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ฝึกอรม ดับเพลิงครบวงจร

โลโก้ nippon

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด

ให้บริการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง ทำทดสอบการรับความดันถัง Hydrostatic Test

จำหน่ายและบรรจุสารเคมีดับเพลิงทุกชนิด เคมี, CO2, ABFFC, โฟม, สารสะอาด

ผลิตภัณฑ์และบริการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริการคุณภาพ

 

รางวัลการันตรี นิปปอน

 

ถังดับเพลิงได้รับมาตรฐาน

ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้

โรงงานผลิตถังดับเพลิงฉลากเขียว

 

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด

เป็นรายแรกของวงการธุรกิจเครื่องดับเพลิงในประเทศไทย

ที่ได้รับมาตรฐานฉลากเขียว (Green Label)

ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

และมาตรฐาน มอก. ISO14001 : 2015 ทั้งระบบ

ชมสินค้า

 

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

ตัวตรวจจับควัน

ตัวตรวจจับความร้อน

ตัวกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้

กระดิ่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ชุดตู้ควบคุม
 

ชมสินค้า

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดับเพลิงทุกชนิด

"นิปปอน" ใส่ใจมาตรฐานมากกว่าใครๆ

"นิปปอน" ให้ความปลอดภัยที่สูงกว่า

http://www.nippon.co.th

ความรู้

สาเหตุของการเกิดไฟไหม้มีอะไรบ้าง

การเกิดไฟไหม้นั้นมาจากหลายสาเหตุ ซึ่งสามารถเกิดได้จากคนและธรรมชาติ การรู้จักแหล่งต้นกำเนิดของการติดไฟนั้นจะช่วยให้ตระหนักถึงความระมัดระวัง และช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน

ประเภทของไฟ A B C D และ K 

Classification of Fire ก่อนซื้อเครื่องดับเพลิงต้องรู้จักประเภทของไฟ เพื่อการดับไฟอย่างมีประสิธิภาพ ไฟมีกี่ประเภท ประเภทของไฟมีอยู่ 5 ประเภท แบ่งออกเป็นสัญลักษณ์ A B C D และ K 

ทฤษฎีของการเกิดไฟ

Fire Triangle Theory การสันดาปหรือเผาไหม้ (Combustion) การเผาไหม้ คือ ปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งเชื้อเพลิงได้รวมตัวกับออกซิเจนจากอากาศและปล่อยพลังงานความร้อนและแสงสว่าง

การพัฒนาการของไฟ

การพัฒนาการของไฟ Stage of Fire Development อัคคีภัยป้องกันได้ถ้าไม่ประมาท การป้องกันอัคคีภัยจึงต้องปฏิบัติการทั้งในเชิงรุง ทั้งเชิงรับ การพัฒนาการของไฟมี 5 ช่วง ดังนี้