ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน

0-2652-7831-8, 0-2251-5793, 0-2252-2915
marketing@nippon.co.th

ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว ชนิดผงเคมีแห้ง มอก.332 –2537 ในระดับความสามารถการดับเพลิงสูง (Fire rating) และ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ในปี พ.ศ.2547 ISO 9001:2008 ในปี พ.ศ.2552 และ ISO 9001:2015 ในปี พ.ศ.2560 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. ISO 14001:2004 ในปี พ.ศ.2559 เครื่องหมายฉลากเขียว ในปี พ.ศ.2554

บริการรับตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงและ เติมน้ำยาเคมีดับเพลิง รวมถึงซ่อมปรับปรุงเปลี่ยนอะไหล่ถังที่ชำรุด คืนสภาพสมบูรณ์ให้กับถังดับเพลิง สำหรับถังดับเพลิงทุกชนิด

รับทำ Hydrostatic test สำหรับอาคารสูงสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน ที่ทำการสถานที่ราชการ

 

สินค้าและบริการ

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง สารดับเพลิงรายใหญ่บริการรับตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงและ เติมน้ำยาเคมีดับเพลิง รวมถึงซ่อมปรับปรุงเปลี่ยนอะไหล่ถังที่ชำรุด คืนสภาพสมบูรณ์ให้กับถังดับเพลิง สำหรับถังดับเพลิงทุกชนิด เช่น

 • ชนิดผงเคมีแห้ง มอก.332-2537 ขนาด 2 ปอนด์ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ 15 ปอนด์ 20 ปอนด์
 • ชนิดน้ำยาเหลวระเหย BF2000 ขนาด 2 ปอนด์ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ 15 ปอนด์ 20 ปอนด์
 • ชนิดเคมีสูตรน้ำ Water Mist ขนาด 10 ปอนด์ 15 ปอนด์
 • ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 10 ปอนด์ 15 ปอนด์
 • ชนิดโฟม ขนาด 9 ลิตร

 

ผู้ให้บริการตรวจสอบ ทดสอบเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ซึ่งจะต้องทดสอบการรับความดัน (Hydrostatic test) การทดสอบแรงดันน้ำสถิต ที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของทางราชการ สำหรับ

 • ถังดับเพลิงชนิดน้ำอัดแรงดัน โฟม เคมีเปียก หรือคาร์บอนไดออกไซด์ ต้องทำ ทุก 5 ปี
 • ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ผงแห้งดับไฟประเภทดี ฮาลอนต้องทำการทดสอบการรับแรงดันทุก 12 ปี
 • เครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งบนยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นชนิดใด ให้ทำทุก 5 ปี

 

ตรวจสอบด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ตามสเปคของแต่ละเครื่อง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน ว่ายังสามารถใช้งานได้ดีหรือไม่ เพื่อความไม่ประมาทและมีความปลอดภัยในยามฉุกเฉิน หากตรวจสอบไม่พบความเสียหาย รั่วหรือโป่ง ถือว่าถังนั้น “ผ่าน” โดยมีเอกสารยืนยันการตรวจสอบสภาพถังให้กับลูกค้า ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

รับทำ Hydrostatic test บริการตรวจสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose & fire hydrant) ทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง NFPA 25 สำหรับอาคารสูงสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน ที่ทำการสถานที่ราชการ ต้องทำ Hydrostatic test ปีละครั้ง ทดสอบการทนแรงดัน ของสายฉีดน้ำดับเพลิง ด้วยการอัดน้ำแรงดันต่ำ-สูง เพื่อตรวจสอบสภาพ หาร่องรอยการฉีกขาดหรือแตกรั่ว แล้วทำการ re-rack หรือ re-roll ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ให้บริการ ทำ Hydrostatic test รับตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง เติมน้ำยาเคมีดับเพลิง และบริการ Hydrostatic test ตรวจสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose & fire hydrant) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทยา ระยอง

 

 

 

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - จำหน่ายเครื่องดับเพลิง ABFFC

  จำหน่ายเครื่องดับเพลิง ABFFC

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - จำหน่ายเครื่องดับเพลิงสูตรน้ำ

  จำหน่ายเครื่องดับเพลิงสูตรน้ำ

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - จำหน่ายเครื่องดับเพลิงฉลากเขียว

  จำหน่ายเครื่องดับเพลิงฉลากเขียว

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - ผู้ผลิตและจำหน่ายถังดับเพลิง

  ผู้ผลิตและจำหน่ายถังดับเพลิง

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - จำหน่ายเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ( Dry chemical )

  จำหน่ายเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ( Dry chemical )

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( Co-2 )

  เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( Co-2 )

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - จำหน่ายเครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ BADGER

  จำหน่ายเครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ BADGER

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - ผลิตและจำหน่าย เครื่องดับเพลิง ABFFC

  ผลิตและจำหน่าย เครื่องดับเพลิง ABFFC

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - ผู้ผลิตและจำหน่ายเคื่องดับเพลิง ABFFC สลากเขียว

  ผู้ผลิตและจำหน่ายเคื่องดับเพลิง ABFFC สลากเขียว

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - จำหน่าย น้ำยาดับเพลิงโฟม แบบยกหิ้ว

  จำหน่าย น้ำยาดับเพลิงโฟม แบบยกหิ้ว

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - จำหน่ายเครื่องดับเพลงชนิดโฟม สำหรับติดตั้งในครัว

  จำหน่ายเครื่องดับเพลงชนิดโฟม สำหรับติดตั้งในครัว

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - จำหน่ายเครื่องดับเพลิงแบบอัตโนมัติ

  จำหน่ายเครื่องดับเพลิงแบบอัตโนมัติ

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - จำหน่ายเครื่องดับเพลิงแบบติดตั้งเพดาน

  จำหน่ายเครื่องดับเพลิงแบบติดตั้งเพดาน

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - สายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์รับเบอร์ไลด์ไนโตร/พีวีซี

  สายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์รับเบอร์ไลด์ไนโตร/พีวีซี

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - สายดับเพลิงชนิดเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์

  สายดับเพลิงชนิดเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - บริการทำเทสเครื่องดับเพลิง

  บริการทำเทสเครื่องดับเพลิง

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - ทำทดสอบการรับความดับเครื่องดับเพลิง

  ทำทดสอบการรับความดับเครื่องดับเพลิง

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - HYDROSTATIC TEST

  HYDROSTATIC TEST

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - บริการตรวจเช็คสายดับเพลิง ทำ HYDROSTATIC TEST

  บริการตรวจเช็คสายดับเพลิง ทำ HYDROSTATIC TEST

 • ขายเครื่องดับเพลิง ทำเทสเครื่องและสายดับเพลิง-นิปปอน - ให้บริการตรวจเชคระบบดับเพลิง

  ให้บริการตรวจเชคระบบดับเพลิง

ที่อยู่

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด

ที่อยู่
1831/5-7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
แฟกซ์
อีเมล
เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00

พิกัด

13.74835,100.5689861