เกี่ยวกับเรา

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญวงการดับเพลิง มากกว่า 47 ปี "ยิ่งรู้จัก ยิ่งอยากจะเลือกใช้ นิปปอน"

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2519 ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงทุกประเภท โดย

 • นำเข้าสินค้าเครื่องดับเพลิงจาก Yamato Shokaki Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น
 • นำเข้าสารเคมีดับเพลิงจาก Hatsuta Seisakusho Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

เราได้รักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่องมาตลอด จนในปีปัจจุบันได้ให้บริการในด้านธุรกิจการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ครบวงจร ทั้งการจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิง ตรวจซ่อมบำรุง ทำการทดสอบด้านแรงดัน Hydrostatic Test เครื่องดับเพลิง สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดยบริษัทได้ขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองเป็นหน่วยฝึกอบรมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ อีกทั้งการฝึกอบรมของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, มอก.ISO14001:2015

นิปปอน ดับเพลิงที่ได้รับมาตรฐาน

สินค้าและบริการ

นิปปอน มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

 • บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดับเพลิง ชนิด ABFFC, ชนิดผงเคมีแห้ง, ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ชนิดโฟม และชนิดสารสะอาด สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง, อาคารสำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, สถานที่ราชการ, โรงพยาบาล, บ้านพักอาศัย และในรถโดยสาร รถยนต์ทั่วไป
 • ออกแบบและให้บริการติดตั้งระบบเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟฉุกเฉิน ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System)
 • ให้บริการตรวจสอบ ทำทดสอบเครื่องดับเพลิง สายดับเพลิง ระบบไฟอลาม เครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง ระบบสปริงเกลอร์ ระบบโฟม ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200, Novec1230, CO2, IG541, IG100
 • ทำ Hydrostatic Test เครื่องดับเพลิง, สายดับเพลิง ทำทดสอบประสิทธิภาพเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง Fire Pump Performance Testing
 • ทำทดสอบวัดอัตราการไหลของน้ำ แรงดันน้ำ Water Flow Test ทำทดสอบน้ำยาดับเพลิงโฟม Foam Concentration Test & Foam Solution Test
 • ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น 40% และ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แหล่งรวมบริการด้านดับเพลิง

มาตรฐานการบริการและรับรอง ทุกกิจกรรม ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, มอก.ISO 14001:2015

 • มาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.332-2537, UL, NFPA-10, ฉลากเขียว, โรงงานสีเขียว, ISO9001:2015, มอก.ISO14001:2015 เราได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ จนมายืนในแถวหน้าของการได้รับรองมาตรฐาน และรักษามาตรฐานต่อเนื่องมาตลอด
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงของเรา เน้นคุณภาพ มาตรฐานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี ABC, ABFFC ได้รับมาตรฐานฉลากเขียว มอก.ISO14001:2015 รายแรก และรักษามาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง มาตลอด

ISO Certificate

ใบรับรอง

Thai Green Label NIPPON CHEMICAL CO.%2C LTD.

 

 

ศูนย์รวมถังดับเพลิง

 • น้ำยาดับเพลิงโฟม ชนิด AFFF, AR AFFF (ARC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสาร PFOS, PFOA C-6 Short Chain Product ได้มาตรฐาน UL, ICAO, EN
 • เรามีสต็อกฉุกเฉิน 20,000 ลิตร พร้อมให้บริการ Foam Emergency Stock

การดับเพลิงด้วยโฟม

บริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านการขาย ติดตั้ง ออกแบบ ซ่อมบำรุง ทำทดสอบการทนความดัน Hydrostatic Test รวมถึงการฝึกอบรมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ มากกว่า 44 ปี เราได้ให้บริการภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะที่มีการผลิต-เก็บ สต็อกของสารไวไฟ ทั้ง Hydro Carbon & Polar Solvent ทั้งประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยขั้นปานกลาง และขั้นร้ายแรง มามากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ธนาคาร อาคารสูง โรงพยาบาล อาคารส่วนราชการและบ้านพักอาศัย

สินค้าที่จะให้การแนะนำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูง และสินค้านวัตกรรมใหม่ เช่น เครื่องดับเพลิงเคมี รุ่น NP 10 Plus, NP 15 Plus, ABFFC รุ่น EN 10 Lbs., ABFFC รุ่น EN 15 Lbs. สำหรับติดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงพยาบาล ขนาด EN 10 lbs. หรือ NP 15 Plus

 • ในส่วนบ้านพักอาศัย แนะนำให้ใช้รุ่น NP 10 Plus หรือ EN 10 lbs. ทั้ง 2 แบบ ได้มาตรฐานสูง หากเปรียบเทียบกับสินค้าทั่วไป รวมถึงได้มาตรฐาน มอก. 332-2537 ANSI UL 711 NFPA10 ฉลากเขียว โรงงานสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 แบบ เป็นเครื่องดับเพลิงที่มีน้ำหนักเบา น้ำหนักรวม ขนาด 10 ปอนด์ ประมาณ 7 กก. ระดับความสามารถในการดับเพลิงสูง (Fire Rating) มีความคล่องตัวในการใช้งาน และเก็บรักษาไว้ได้นาน โดยไม่เสื่อมคุณภาพ

ในส่วนของการดับเพลิงขั้นรุนแรง กรณีที่ไม่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้

 • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ทั้งชนิดก๊าซ, เคมี และระบบน้ำ Sprinkler System
 • อุปกรณ์สายดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน UL BS รวมถึงข้อต่อต่าง ๆ
 • ชุด Mobile Foam รุ่น AWG140 สำหรับดับเพลิงจำพวกน้ำมัน และสารตัวทำละลาย
 • Foam Chamber, Inductor Foam Branch pipe หัวฉีดม่านน้ำ, หัวสเปรย์น้ำดับเพลิง
 • Foam/Water Fixed Monitors
 • Foam/Water Ground Monitor
 • ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร ประกอบด้วย เสื้อ, หมวก, ถุงมือ, รองเท้า มีทั้งแบบเสื้อโอเวอร์โคท คลุมถึงหัวเข่า และแบบแยก ตัวเสื้อและกางเกง
 • ชุดดับเพลิงในอาคาร ประกอบด้วยผ้า 3 ชั้น
   • ชั้นนอกเป็นผ้า Nomex 111A 7.5 ออนซ์/หลา2
   • ชั้นกลางเป็นผ้า PTFE/NOMEX
   • ชั้นในเป็นผ้านวม NOMEX
   • รองในถอดและประกอบง่ายโดยซิป
   • น้ำหนักเบา (7.0 กก)
   • ผลิตตาม NFPA 1971 2007
   • ตัวชุดประกอบด้วย เสื้อ, กางเกง, หมวก, ถุงมือ, รองเท้า

ชุดดับเพลิง

ชุดหัวฉีดดับเพลิงโฟม

 

ทำทดสอบการรับแรงดัน Hydrostatic Test

 • ให้บริการทำทดสอบการรับความดัน Hydrostatic Test เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, โฟม เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วทุกชนิด เมื่อมีอายุการใช้งานครบ 5 ปี ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
 • ให้บริการทำทดสอบการรับความดัน Hydrostatic Test สายดับเพลิง ขนาด 1.5”, 2.5” ทั้งชนิด ที่ใช้ในอาคาร และนอกอาคาร รวมถึงสายดับเพลิงชนิดท่อแข็ง Hose Reel ตามมาตรฐาน NFPA 1962
 • ตรวจสอบและทดสอบ/การซ่อมบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ
 • หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection)
 • หัวดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Hydrant)
 • ถังน้ำดับเพลิง
 • ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
 • เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทั้งชนิดเครื่องยนต์ดีเซล และชนิดขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

ตรวจสอบด้วยเครื่องมือมาตรฐานตามสเปคของแต่ละเครื่อง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานว่ายังสามารถใช้งานได้ดีหรือไม่ เพื่อความไม่ประมาทและมีความปลอดภัยในยามฉุกเฉิน หากตรวจสอบไม่พบความเสียหาย รั่วหรือโป่ง ถือว่าถังนั้น “ผ่าน” โดยมีเอกสารยืนยันการตรวจสอบสภาพถังให้กับลูกค้า ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ทำทดสอบการรับแรงดันทำทดสอบการรับแรงดัน Hydrostatic Test Hydrostatic Test

รับทำ Hydrostatic test บริการตรวจสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose & fire hydrant)

ทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง NFPA 25 สำหรับอาคารสูงสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน ที่ทำการสถานที่ราชการ ต้องทำ Hydrostatic test ปีละครั้ง ทดสอบการทนแรงดัน ของสายฉีดน้ำดับเพลิง ด้วยการอัดน้ำแรงดันต่ำ-สูง เพื่อตรวจสอบสภาพ หาร่องรอยการฉีกขาดหรือแตกรั่ว แล้วทำการ re-rack หรือ re-roll ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ให้บริการ ทำ Hydrostatic test รับตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง เติมน้ำยาเคมีดับเพลิง และบริการ Hydrostatic test ตรวจสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose & fire hydrant) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทยา ระยอง

 

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ให้บริการทำทดสอบการรับความดัน (Hydrostatic Test) เครื่องดับเพลิงตามมาตรฐานความปลอดภัยและตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2552

ทำทดสอบการรับความดันที่ 250 บาร์ (3,625 ปอนด์ / ตารางนิ้ว)

 

ทำทดสอบการรับความดันที่ 250 บาร์ (3,625 ปอนด์ / ตารางนิ้ว)ทำทดสอบการรับความดันที่ 250 บาร์ (3,625 ปอนด์ / ตารางนิ้ว)

 

ทำทดสอบเครื่องดับเพลิงทุกชนิด ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี

 

ทำทดสอบเครื่องดับเพลิงทุกชนิด ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปีทำทดสอบเครื่องดับเพลิงทุกชนิด ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี

 

สต๊อกน้ำยาโฟมฉุกเฉิน 20,000 ลิตร พร้อมให้บริการ (EmergencyFoam)

 

สต๊อกน้ำยาโฟมฉุกเฉิน 20,000 ลิตร พร้อมให้บริการสต๊อกน้ำยาโฟมฉุกเฉิน 20,000 ลิตร พร้อมให้บริการ

 

จำหน่าย EmergencyFoam

ทดสอบโฟม EmergencyFoamทดสอบโฟม EmergencyFoam​​

ทดสอบสต็อคโฟม สายฉีดโฟม