สินค้าของเรา

ให้บริการตรวจเช็คระบบดับเพลิง

หมวดหมู่สินค้า :  เครื่องและอุปกรณ์ดับเพลิง
ตราสินค้า :  NIPPON CHEMICAL
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

บริการตรวจเช็คระบบต่างๆ
• ตรวจเช็คระบบไฟอลามทุกประเภท
• ตรวจเช็คระบบ FIRE SUPPRESSION SYSTEM , CO-2 SYSTEM , FM – 200 , INERGEN , BOC FS 125 
• ตรวจเช็คระบบ FIRE PUMP
• ตรวจเช็คเครื่องดับเพลิงทุก 1 ~ 3 เดือน/ครั้ง
• บริการบรรจุน้ำยาดับเพลิงชนิดต่างๆ พร้อมทำ HYDROSTATIC TEST เครื่องดับเพลิง

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า