มาตรฐานการันตรีคุณภาพ

มาตรฐาน มอก. ISO 14001 : 2015

มาตรฐาน มอก. ISO 14001 2015


มาตรฐาน ISO 9001 : 2015

ISO Certificate 9001 2015


ใบรับรอง/ ใบอนุญาต

ใบรับรอง ใบอนุญาต


มาตรฐาน ฉลากเขียว (Green Label)

Thai Green Label NIPPON CHEMICAL CO.%2C LTD.


มาตรฐาน Green Industry โรงงานสีเขียว

มาตรฐาน Green Industry โรงงานสีเขียว

ความสำเร็จของเรา

มาตรฐานฉลากเขียว

เครื่องดับเพลิงมาตรฐาน มอก.332-2537, UL, NFPA, ISO, ฉลากเขียว, โรงงานสีเขียว

 

มาตรฐาน ISO 9001 : 2015

มาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้าย ได้แก่ มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ มาตรฐานองค์กรมาตรฐานสากล